ชื่อ - นามสกุล :นายชิต กาศสนุก
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงคำ
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0817641050
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผุ้บริหารสถานศึกษา